BIOLOGIKA [bio-lo-gi-ka], de [v]

 

BIO [van het Griekse βίος]: Het leven betreffend

LOGIKA [van het Griekse λόγος]:  Het gevolg van iets, een intelligente en verstandige conclusie

Biologika is de benaming van een nieuw leervak, een samenvatting van de door dr. Hamer ontdekte en beschreven natuurwetenschappelijke informatie. Tegelijkertijd is het een volledig dekkend, correct en neutraal begrip dat betrekking heeft op de essentie van deze wetten. De benaming is voor het eerst gebruikt in Hongarije, door de grondlegger ervan: Roberto Barnai. Sindsdien worden de ontdekkingen van dr. Hamer onder de noemer BIOLOGIKA in Hongarije verspreid en vanaf 2015 ook in Nederland.

Daarnaast zijn er verschillende namen bedacht en in de bekendheid gekomen voor één en hetzelfde: De Nieuwe Geneeskunde, Germaanse Nieuwe Medicina (GNM), Germaanse Geneeskunde, etc. In Nederland is het voornamelijk bekend onder de naam GNM.

Biologika is geen ding, concept, methode, wonderpil, therapie of geneeskunst. Dit is iets wat jij voor jezelf ontdekt.

De Biologika is de korte en bondige beschrijving van de werking en het nut van de natuurlijke veranderingen (de aanpassingen van levensprocessen, ook bekend als ziektes). De Biologika moet niet verward worden met biologie, deze houdt zich bezig met de wetenschap over de levende natuur, over de fysiologie van alles wat leeft.

Een biologisch proces is dat waarbij het gevolg leven is, de openbaring van leven, het voortzetten van het leven. De pathologie daarentegen beschrijft het proces van ingrijpen, gaat niet mee met het leven, maar ziet ziekte als iets wat het lichaam schaadt en daarom zo spoedig mogelijk moet worden verwijderd.

Dat wat biologisch is kan per definitie alleen maar zinvol zijn, een doel hebben. Het staat voor het leven, voor samen leven, wederzijds goed leven en laten leven.

“Wat levert het je op?”

Door bewust te worden over de oorzaken van het ontstaan van fysieke veranderingen (=ziektes) zul je als vanzelf ziekte niet langer als vijand beschouwen. Je krijgt stap voor stap het vertrouwen in je eigen lichaam terug want je WEET WAAROM je lichaam iets doet en hoe zij herstelt. Met gezond verstand kun je je arts of specialist de juiste vragen stellen en daarna – zonder angst en twijfels – zelf een beslissing nemen over je lichaam en gezondheid. En als slagroom op de taart zul je bewondering krijgen voor alles wat leeft. Je zult conflicten gemakkelijker kunnen herkennen en daardoor oplossen, zodat je niet meer ernstig ziek hoeft te worden. JIJ hebt je gezondheid vanaf nu in EIGEN HANDEN, daar waar het hoort te zijn!

“Want de natuur kan niet worden overwonnen, slechts worden begrepen”