Biologika Nederland nodigt jou uit om te ontdekken

WAT BIOLOGIKA IS

BIO [van het Griekse βίος]: Het leven betreffend

LOGICA [van het Griekse λόγος]:  Het gevolg van iets, een intelligente en verstandige conclusie; de juiste opeenvolging van oorzaak en gevolg

Naast de Reguliere en de Alternatieve Medicina ontvouwt zich nu een compleet Nieuwe Medicina: de natuurlijke, bio-logische medicina. Zo heb je nog nooit naar ziektes, klacht, pijn en kanker gekeken!

Wat is Biologika, De Nieuwe Medicina?

Biologika, De Nieuwe Medicina, is een nieuw leervak. Het is natuurwetenschappelijke informatie over HOE en WAAROM ziektes ontstaan en meer dan 35 jaar geleden ontdekt, door dr. Hamer. Deze revolutionaire ontdekking beschrijft de werking van de 5 biologische natuurwetten, die de logische, intelligente, bewijsbare wetmatigheden over het ontstaan van onze ziekteprocessen, oftewel de veranderingen in ons lichaam ontcijferen.
Het is gebaseerd op de het gegeven dat wat er ook gebeurt met ons op fysiek niveau, op het niveau van het orgaan, is begonnen door een verandering op het niveau van de hersenen die is aangezet door een impact welke heeft zich afgespeeld in onze psyche of hoe wij het noemen: in onze gevoelswereld.

Door een onverwacht, onacceptabel bio-logisch conflict dat moet voldoen aan 5 concrete voorwaarden. De biologische natuurwetten onthullen daarmee voor het eerst in de geschiedenis de zinvolle doelen van onze ziekteprocessen.

Deze natuurwetten zijn vanuit Moeder Natuur ontstaan en niet door de mens bedacht. Ze gelden voor iedereen die op Aarde leeft, mens, dier en plant. Dus ook voor jou. Omdat het om wetmatigheden gaat hoef je er niet in te geloven. Het werkt bij iedereen op dezelfde manier, net zoals zwaartekracht, ook zonder dat jij het weet. Je kunt de werking en de logica van de wetten bij jezelf en bij anderen checken.

Biologika geeft een 180 graden andere, volledig nieuwe kijk op fysieke en mentale ziektes en gezondheid. Het is een totaal nieuw paradigma, een complete perceptieverandering.

Wat is Biologika, De Nieuwe Medicina niet?

Biologika is GEEN GENEESKUNST en geen geneeswijze. Biologika geneest niemand maar houdt zich uitsluitend bezig met de emotionele- en gevoelsoorzaken van ziekte en het verloop van onze ziekteprocessen. Biologika verspreidt kennis en informatie over de werking van de wetmatigheden van ziek worden. Het gaat over BEWUSTWORDING en niet over genezing.

Biologika is ook GEEN THERAPIE, coaching, behandeling of een nieuwe alternatieve geneeswijze stroming. Maar het is essentiele kennis en een perceptieverandering die onmisbaar is tijdens onze herstelprocessen.

Biologika stelt GEEN DIAGNOSES, dat mogen alleen de daarvoor bevoegde medici doen. Maar een diagnose is wel jouw uitgangspunt en heb jij nodig om op zoek te kunnen gaan naar de gevoelsoorzaken van je ziekte of klacht.

Biologika is tevens GEEN MEDICIJN, geen wondermiddel of wonderpil. Maar het is BEWUSTWORDING, een totaal nieuwe zienswijze en denkwijze over ziektes, oftewel verandering in je lichaam, zowel fysiek als mentaal. Doordat jij de zinvolle oorzaken begrijpt kun je daarna bewustere keuzes maken welke therapie, behandeling of middelen jij in kunt zetten om samen met de logica van jouw lichaam tot herstel en gezondheid te komen. Jij hebt daar te allen tijde vrije keuze in en Biologika gaat altijd respectvol met jouw keuzes om.

WAT LEVERT HET JE OP om over deze revolutionaire kennis bewust te worden en het te leven?

Je krijgt logische ANTWOORDEN op de vraag waarom en hoe jij ziek wordt. Waar onze medische wereld zegt: “oorzaak onbekend” geven de biologische natuurwetten zinvolle en bewijsbare antwoorden. Je mag eindelijk begrijpen waarom en hoe een ziekte ontstaat, hoe het verloopt, waarom precies op deze dag, op deze leeftijd, waarom juist in dit orgaan en niet in het andere…. Alles rondom jouw gezondheid wordt logisch, eenvoudig, begrijpelijk en zinvol omdat het om de logica van onze Natuur gaat! Er ontstaat BEGRIP en BEWUSTWORDING.

Doordat er begrip is hoef je niet langer te vechten tegen ziektes, symptomen, bacteriën en virussen want je weet waarom ze zijn ontstaan en dat al deze processen niet tegen jou maar vóór jou zijn. Omdat er begrip is over het feit dat ziektes geen fouten zijn van het lichaam, geen defect, mankement of pech maar dat alle processen zinvol en intelligent zijn ontstaat er RUST in jouw gevoelswereld. Je bent daardoor minder of niet meer bang, angstig voor ziektes, klachten en pijn.

Omdat er begrip is over deze bio-logische samenhangen weet je dat er in het leven geen slachtoffers en geen schuldigen zijn. Dat ziek worden geen straf of eigen schuld is. Er is geen oordeel over jezelf, over je ziektes en lichaam en ook niet over dat van anderen. Angst maakt ruimte voor vertrouwen, voor begrip en voor bewondering voor de wijsheid van jouw lichaam en Moeder Natuur.

Dankzij deze bewustwording wordt je de creator en de gids van je eigen gezondheid, je krijgt de leiding over het verloop van je ziekteprocessen terug in eigen handen… daar waar het hoort te zijn. Een prachtig cadeau voor de rest van je leven!

VOEL JE WELKOM in de wereld van BIOLOGIKA

Wij nodigen jou uit in deze wereld van Biologika, De Nieuwe Medicina op onze website, laat je verrassen, lees en leer meer over de ontdekker, over de ontwikkelingen en vooral over de 5 biologische natuurwetten! De logische verklaringen van ziektes zijn nu binnen handbereik.

Biologika draagt wereldwijd al meer dan 15 jaar bij aan de bewustwording en sinds 2015 ook in Nederland en biedt trainingen, lezingen, consulten en informatie aan zodat niet alleen wij maar iedereen die er klaar is voor, angstvrij voor ziektes, in gezondheid en in vrede mag leven.

Hoe De Nieuwe Medicina toe te passen?

Zodra je bewust wordt over de bio-logische oorzaken van je ziekte of klacht wordt ineens helder hoe jij reageert op bepaalde impacten in je leven. Jouw ziekte laat kristalhelder zien wat jij hebt beleefd in je gevoelswereld. Je maakt kennis met jezelf en met je bio-logische overlevingsmechanismes, codes. En waarom zou jij het moeten weten? Zodat je exact weet aan welke levensthema’s jij aandacht mag schenken, mag gaan helen. Zodat je veel sneller en effectiever weet HOE jij je eigen oplossing kunt vinden. Jij neemt je eigen beslissingen hoe aan je impacten te ‘werken’. Wat mooi dat je door de Biologika kennis de leiding terugkrijgt over je eigen gezondheid, de belangrijkste schat van het leven.

“Wanneer je weet wat jij aan het doen bent en waarom jij het doet, dé HOE wordt een stuk eenvoudiger” – dr. Joe Dispenza

Goed om te weten: waarom Biologika en Germaanse Geneeskunde? 

(terwijl het bij allebei om de 5 biologische natuurwetten gaat)

De kennis over de 5 biologische natuurwetten wordt wereldwijd verspreid onder verschillende namen, zoals: De Nieuwe Geneeskunde, Germaanse Nieuwe Medicina (GNM), Germaanse Geneeskunde, Heilige Geneeskunde, etc. In Nederland is het voornamelijk bekend onder de naam GNM en sinds 2015 ook onder de naam Biologika, De Nieuwe Medicina.

Biologika is de benaming van deze nieuw leervak, een samenvatting van de door dr. Hamer ontdekte en beschreven natuurwetenschappelijke informatie. Tegelijkertijd is het een volledig dekkend, correct en neutraal begrip dat betrekking heeft op de essentie van deze natuurwetten. Biologika is universeel en wil met haar naam benadrukken dat zij neutraal is en geldt voor alles wat op Aarde leeft: mensen, dieren en planten en is vrij van allerlei opvattingen over therapieën, geneeswijzen, etc.. De benaming is voor het eerst gebruikt in Hongarije, door de grondlegger ervan: Roberto Barnai. Sindsdien worden de ontdekkingen van dr. Hamer onder de noemer BIOLOGIKA in Hongarije verspreid en vanaf 2015 ook in Nederland.

Biologika houdt zich uitsluitend bezig met de oorspronkelijke ontdekkingen van dr Hamer en de 5 biologische natuurwetten, oftewel met de essentie. Waarin Biologika van de ‘Germaanse Nieuwe Medicina stroming’ verschilt is dat Biologika NIET tegen de reguliere geneeskunde is, iedereen binnen Biologika is bereid om samen te werken met artsen en ze verbieden hun klanten niets. Hun keuzes zijn ‘heilig’, wat ze ook kiezen, regulier, alternatief of de natuurlijke weg. Biologika gaat niet mee met sommige gedragingen, uitspraken en strijd van dr Hamer die niets met de natuurwetten te maken hebben maar houdt zich alleen bezig met de essentie van deze leer. Biologika strijdt niet maar informeert op een vreedzame manier en heeft respect voor de keuzes van ieder mens.

“Want de natuur kan niet worden overwonnen, slechts worden begrepen” 

“Kanker en andere ziektes verliezen hun angstaanjagende schijn. Het zijn bewezen biologische, zinvolle, veelbetekenende en controleerbare veranderings-speciaalprogramma’s. Het hoort bij de aangeboren bekwaamheid van ons lichaam, bewezen op drie verschillende niveaus.”

– Dr. Hamer

OVER DR. HAMER
DE ONTDEKKER van de 5 biologische natuurwetten

Dr. Ryke Geerd Hamer (1935 – 2017) – arts, theoloog en natuurkundige – werkte als arts en later als internist bij verschillende universitaire ziekenhuizen in Duitsland.

Op 18 augustus 1978 vond een tragedie plaats in Dr. Hamers leven toen zijn zoon tijdens een vakantie door een dronken man per ongeluk werd neergeschoten. Na 111 dagen voor zijn leven te hebben gevochten en na 19 operaties overleed Dirk Hamer in de armen van zijn vader. In het voorjaar van 1979 werd bij Dr. Hamer teelbalkanker gediagnosticeerd. Hij leidde een gezond leven en was nooit ernstig ziek geweest, dus hij vermoedde dat het dramatische en onverwachte verlies van zijn zoon dit ziekteproces op gang had gebracht.  De dood van zijn zoon en zijn eigen kanker leidden Dr. Hamer naar een bijzondere expeditie. Hij ontdekte dat ook andere kankerpatiënten, net zoals hij, een ernstige emotionele shock hadden beleefd voordat kanker werd vastgesteld, waarbij het type ziekte correspondeerde met de emotionele inhoud van de shockervaring. Het zag ernaar uit dat bij elke ziekte de emotionele inhoud de gemeenschappelijke deler was. Dr. Hamer wierp zich met groot enthousiasme op het onderzoek.

Dr. Hamer ontdekte dat elke ziekte met een ernstige emotionele shock begint, die mensen onverwacht treft. Op het moment van de onverwachte schokbeleving slaat het conflict in de hersenen op een vooraf bepaalde locatie in en veroorzaakt daar een breuk in de synapsen (de contactplaats tussen twee zenuwcellen), later genoemd als de Hamer Haard (HH). Als het conflict ernstig genoeg is, dan verschijnt de HH op CT-beelden in de vorm van schietschijfachtige concentrische ringen. De hersencellen die getroffen worden door de inslag geven elektrische pulsen en biochemische signalen af aan de bijbehorende orgaancellen, wat in feite tumorgroei, celafname en/of verlies van lichaamsfunctie veroorzaakt. Welke verandering of aandoening uiteindelijk wordt veroorzaakt is afhankelijk van het deel van de hersenen waarin de inslag van het centrum te vinden is.

Dr. Hamer noemde zijn ontdekking ‘de vijf biologische natuurwetten van De Nieuwe Medicina’ omdat de vijf wetmatigheden over de natuurwetten alles zeggen wat erover te zeggen valt. Zijn onderzoeksresultaten zijn in volledige overeenstemming met de embryonale en evolutionaire onderzoeken en de biologische logica. In de afgelopen 34 jaar zijn de ontdekkingen van dr. Hamer bevestigd door tienduizenden vrijwillige casuïstieken. De vrucht van zijn onderzoek is de ‘GNM Tabellen”, het eerste Psyche-Hersenen-Orgaan-overzicht in onze geschiedenis. Het brengt de ziekte (de organische verandering) en de biologische conflictinhoud in kaart, waar de Hamerse Haard te vinden is in de hersenen, hoe een ziekte tot stand komt en welke symptomen we  kunnen verwachten.

Dr. Hamer’s ontdekking is een radicale vooruitgang in de medische wetenschap, die talrijke “wetenschappelijke” hypotheses heeft weerlegd. Eindelijk kunnen we ziekte – de zinvolle wisselwerking tussen de psyche en de hersenen en vervolgens tussen de hersenen en het orgaan – begrijpen. Hij weerlegde de tot nu toe aangenomen benadering volgens welke de ziekte voortvloeit uit de onvolmaaktheid of een fout van de natuur. Integendeel! Uit deze aanvullende informatie blijkt dat kankertumoren niets anders zijn dan zinvolle programma’s van de natuur die al miljoenen jaren lang werken. Hun doel is om ons leven te redden en (op korte termijn) ons lichaam zich laten aanpassen met overleving als doel. Daarmee wordt ons voortbestaan, de voortzetting van onze soort gegarandeerd.

OVER ROBERTO BARNAI
DE GRONDLEGGER van BIOLOGIKA

“De af en toe vervelende en gevaarlijke symptomen zijn vaak symptomen van de herstelprocessen. Het is niet het kapotgaan of defect raken van het lichaam. De verandering, de tumor is dus niet gekomen om ons te doden, maar om beter te kunnen overleven. Het doel, het biologische doel van een verandering is de aanpassing, overleving, het redden en onderhouden van het leven bij een ernstig ervaren gevaarlijke situatie. De natuurlijke veranderingen zijn niet anders dan zinvolle biologische speciaalprogramma’s.” – Roberto Barnai