Hier lees je de DISCLAIMER van Biologika Nederland. Door het bezoeken van deze website, biologikanederland.nl, ga je automatisch akkoord met de beschreven en gesproken disclaimer en de algemene voorwaarden’

Informatieve doeleinden
De medische informatie op deze website geeft slechts een indicatie van wat jij van Biologika Nederland – in samenwerking met Biologika Vrije Universiteit Hongarije – zou kunnen verwachten. Ook alle adviezen, praktische tips etc. zijn slechts een indicatie waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Niemand zal op basis van deze informatie, bij wie dan ook, een schadeclaim kunnen indienen, of hoe dan ook verhaal kunnen halen. Iedere zelfbehandeling is voor eigen verantwoording. Biologika Nederland doet geen claims over diagnose, behandeling, genezing of ziektepreventie. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden.

De toepassing van Biologika is, in welke vorm dan ook, GEEN vervanging van een medische behandeling of ingreep. Het consult en de trainingdeelname is bedoeld voor mensen die GEEN behandeling of medische ingreep (meer) nodig hebben en die geen spoedeisende ziektes of aandoeningen hebben. Bij klachten of ziekte is de medisch arts, specialist of apotheker de aangewezen persoon om hulp te verlenen. Volg altijd hun adviezen en voorschriften.

Niet aansprakelijk
Zowel de eigenaar van de website als Biologika Nederland en Enikö Papp zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van de door de lezer toegepaste adviezen en ideeën. Biologika Nederland besteedt veel aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de website. Desondanks is het mogelijk dat gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Biologika Nederland sluit alle aansprakelijkheid uit voor de directe en indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie van de website www.biologikanederland.nl en/of door storingen in de toegankelijkheid van de website. Biologika Nederland houdt zich het recht voor de informatie op de website te wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf.

Samenwerking met reguliere geneeskunde 
Biologika Nederland houdt zich uitsluitend bezig met de vijf natuurwetten, zoals ontdekt door dr. Geerd Ryke Hamer. Dit wil zeggen dat Biologika Nederland zich distantieert van overige uitingen, gedrag, meningen en uitspraken van dr. Geerd Ryke Hamer. In tegenstelling tot dr. Geerd Ryke Hamer zelf, sommige Hamerse stromingen en sommige Germaanse geneeskunde- stromingen, wijst Biologika Nederland de reguliere geneeskunde niet af. Biologika wijst u er op dat u bij lichamelijke, psychische, psychiatrische of andere klachten, in welke vorm dan ook, altijd een medisch gekwalificeerde arts moet raadplegen. De informatie die u verkrijgt via Biologika Nederland mag dan ook nooit als vervanging van de behandeling door een arts dienen. Houd er rekening mee dat de informatie op deze website niet is geëvalueerd door medische deskundigen. De informatie dient dus niet te worden opgevat als medisch advies.

Auteursrechtelijke bescherming
De website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Het is de gebruiker niet toegestaan om enige in deze website weergegeven informatie te wijzigen, te verkopen, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Biologika Nederland.

Privacywetgeving
Met uw gegevens wordt volgens de privacywetgeving omgegaan, waarbij ze enkel en alleen worden gebruikt om u te informeren over wetenswaardigheden, aanbiedingen en nieuws. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Geen garanties
Biologika Nederland garandeert niet dat bestanden, software, hyperlinks of andere informatie op de website vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. Biologika Nederland is tevens niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar met een hyperlink wordt verwezen.

Hartelijk dank voor je medewerking en begrip!
Het Biologika Nederland Team