Als jij iets wilt bereiken in je leven, raad ik je aan om eerst te bepalen wat er echt toe doet. Wat heeft voorrang op de rest? Het meest gegeven antwoord: gezondheid!  Logisch, want wat als jij je gezondheid mist….  je kunt niet werken, niet voor je gezin zorgen, niet creatief zijn, en vul maar verder voor jezelf in. Je kunt vrijwel niets goed doen als je niet in goede gezondheid verkeert.

Wat is dan de reden dat gezondheid niet als doel nummer 1 op jouw ‘to-do-list’ staat? Omdat jij gezondheid als iets vanzelfsprekend vindt misschien. Ik wil je laten zien dat je gezondheid zorg en aandacht nodig heeft. Op welke manier, dat leg ik je uit.

Er zijn drie belangrijke componenten voor gezondheid

Denk jij dat goed eten, goede lichaamsbeweging en voldoende slaap de belangrijkste aspecten zijn voor een goede gezondheid? Ik wil je drie andere aspecten voorleggen in deze blog. Dit is een uitnodiging om buiten de gebaande paden te kijken, om nieuwe perspectieven te creëren. Laat je eens uit je comfortzone halen, bekijk gezondheid eens vanuit de volgende aspecten.

Bewustzijn

Vaak leven jij en ik op de automatische pilot. Bewustzijn betekent dat je zelf het stuur in handen neemt. In plaats van: “Mijn leven zal gewoon op de een of andere manier verlopen, omdat het altijd op de een of andere manier verloopt”, zoek je bij een bewuste levenshouding naar: “Laat ik eens kijken wat ik anders en beter kan doen”.

Om dit te doen, moet je eerst je zintuigen open houden en opmerken of alles in orde is met je gezondheid. Op dit punt gaat het vaak fout. Let jij op iedere kleine vermoeidheid, ieder probleem,  ongemak? Of laat jij ze maanden of jaren bestaan, laat jij de dingen gewoon gebeuren…

Als je auto begint te rammelen en te piepen, dan weet je dat het niet goed is. Hoe langer je het bezoek aan de monteur uitstelt hoe groter de kans dat de auto volledig kapot gaat. Hetzelfde geldt voor gezondheid, daarom is bewustzijn en bewustwording erg belangrijk. Als jij op je lichaam let en zelfs de kleinste tekenen opmerkt, realiseer je je misschien dat je niet in de goede richting gaat. En dan kun je ook zoeken naar de oorzaken en naar de gevolgen.

Oorzaken
Wat bracht me hier? Wat heb ik “verkeerd” gedaan dat deze klacht/ziekte veroorzaakt? Waar heb ik deze ziekte aan te “danken”? Als je de oorzaken kunt achterhalen, kun je zelfs tot de oplossing van het probleem komen. Het is eenvoudiger dan je ooit hebt gedacht.

Gevolgen
Het kan ook een nuttige vraag zijn wat er zal gebeuren als deze toestand niet verandert. Dingen zijn nooit constant, wat niet beter wordt, wordt erger. Stilstand is achteruitgang. Wat gebeurt er als je jouw probleem niet oplost? Hoe beïnvloedt het andere delen van je leven? Jezelf vragen stellen helpt, maar alleen als je ze zelf stelt en zelf beantwoordt. Dit kan als je er met bewustzijn naar toe gaat, want dan gaat het hand in hand met LEREN.

Leren
Bewustzijn leidt tot kennis. Kennis is nieuwe informatie voor jou. Dergelijke kennis kun je onder meer vinden bij De Nieuwe Medicina. Je kent de aard van je ziekte, jij kunt er een bio-logische verklaring voor vinden. Als je weet dat je niet zomaar ziek bent geworden maar dat het met een zinvolle reden gebeurt dan kun je van één heel gevaarlijk ding af: ANGST. Bewustzijn kan dus tot geruststelling en bevrijding leiden. Dit vereist echter wel aandacht voor het volgende aspect.

Verantwoordelijkheid

Het nemen van verantwoordelijkheid blijkt soms moeilijker dan gedacht. Omdat je het zo gemakkelijk van je schouders laat afglijden. Een kind ruimt zijn bord niet af na het avondeten zolang iemand anders het voor hem doet. Het kan een twintiger niet schelen dat hij geen baan heeft zolang hij bij zijn ouders woont, zij zullen hem steunen. Dat zijn mijn zaken niet, daarom kijk ik de andere kant wel op… Bij gezondheid komt een gebrek aan verantwoordelijkheid gemakkelijk om de hoek kijken als er sprake is van een gebrek aan bewustzijn. Veel mensen hebben het gevoel dat ze niets te zeggen hebben over de ontwikkeling en verloop van een ziekteproces omdat ze geen idee hebben wat ze ermee moeten doen.

We kunnen de artsen dankbaar zijn, die op hun beurt weten wat we moeten doen om te genezen. Ze zorgen voor ons, ze vertellen ons wat we moeten doen, ze schrijven het medicijn voor, ze doen de operatie. Dit is correct en leidt meestal tot een oplossing. Helaas kunnen we op deze manier ook tegen twee problemen aanlopen. Ten eerste wanneer de dokter, ondanks zijn beste kennis en inspanningen, niet kan helpen. Hij is ook niet almachtig, en de geneeskunde, hoe geavanceerd ook, kan bepaalde ziektes gewoon niet goed behandelen.

Zelfs als we ook in dit geval de verantwoordelijkheid op de schouders van de dokter laten, zullen we helaas alleen gelaten worden. Dit resulteert in extreme onzekerheid in ons leven. Maar dit kan onze bewustzijnsgroei niet stoppen. Daarom is het erg belangrijk dat je, hoewel je kunt rekenen op de hulp van artsen, ALTIJD de verantwoordelijkheid op je neemt. Jij bepaalt wat je doet. Tot op zekere hoogte bepaal je ook wat je gelooft. Als iemand een ziekte niet kan genezen, is het voor HEM een ongeneeslijke ziekte. Houd er rekening mee dat je altijd de controle hebt. Jouw gezondheid is jouw verantwoordelijkheid.

DOEN

Helaas vinden mensen niet altijd de juiste balans tussen theorie en praktijk. Één manier waarop dit fout kan gaan is als ze dingen overdenken. Ze denken duizend keer over alles na, denken goed na over de mogelijkheden, haasten zich niet. Ze slapen er nog een nachtje over. En nog een. En dan nog honderd. Brainstormen gaat over in uitstelgedrag, en uitstelgedrag gaat over tot volledige afwezigheid van actie.

Het andere uiterste is wanneer ze zonder veel nadenken aan dingen beginnen. Roekeloze beslissingen leiden zelden tot goede resultaten. Deze mensen worden vroeg of laat geconfronteerd met de gevolgen, maar dit brengt nog geen verandering te weeg.

De gouden middenweg leidt meestal tot resultaten. Bewustzijn is de eerste stap, maar als je hier stopt, gebeurt er hooguit niets, je struikelt dan bewust op één plek…

Er zijn tijden dat je al lang weet wat je MOET doen.

Ik moet stoppen met roken.
Zoveel mag ik niet meer slikken.
Ik moet mijn klacht laten zien aan de dokter.
Ik zou mijn moeder moeten vergeven en haar zien zoals ze is.
Ik moet meer mediteren en naar mijn hart luisteren…

De echte taak is veel eenvoudiger dan dat. Je zou van de “ZOU MOETEN”-status naar de ACTIE-status mogen gaan.

Je kunt altijd iets doen voor je gezondheid. Jij hebt altijd de controle, je hebt de bal, je bent aan de beurt!

Jij bent nu aan de beurt.

Wat ga jij doen?

 

Op de informatie in deze blog is onze disclaimer van toepassing.

Geschreven door Tibor Szûcs, (vrij) vertaald door Enikö Papp