Alles wat in de natuur voorkomt, inclusief onze lichamelijke en geestelijke veranderingen, ziektes, kanker, pijn, ontstekingen, etc, zijn NATUURLIJKE processen, veranderingen. Dat wij, mensen, er labels aan hebben geplakt omdat wij deze processen vaak slechts vanuit één specifieke perceptie (kunnen) bekijken verandert niets aan het gegeven dat ze natuurlijk zijn, gecreëerd door Moeder Natuur, altijd met een zinvol doel.
 
De vraag is: zijn we bereid om onze oude paradigma’s, overtuigingen en gedachten over ziekte en gezondheid los te laten of even te parkeren en vanuit de perceptie van onze eigen natuur – waar wij een deel van uitmaken – deze doelen en processen te bekijken en te begrijpen!?
 
Moeilijk verteerbaar brok – tastbaar
Als de wolf een prooi pakt en het snel opeet waardoor een botje in zijn maag-darmstelstel blijft steken dan zullen er onmiddellijk in zijn maag extra maagcellen worden aangemaakt, tijdelijk, om dit botje zo snel mogelijk te verteren. Er is immers een levensgevaarlijke situatie ontstaan en het bot kan de maagwand elk moment doorboren… Deze extra TIJDELIJKE maagcellen maken zoveel meer en sterkere maagsappen aan dat dat botje 3 tot 10 keer sneller verteerd wordt dan met de gewone, ‘gezonde’ maagcellen.
 
Moeilijk verteerbaar brok – niet tastbaar
Jan, 50 jaar oud, heeft zijn hele leven gewerkt bij een meubelzaak, met hart en ziel. Op een ochtend roept zijn baas hem naar zijn kantoor en vertelt hem dat hij ontslagen is. Zonder enige reden. Het trof hem als een donderslag uit de heldere hemel. Nadat hij er achterkwam dat zijn baan door de zoon van de baas vervuld wordt, draaide zijn maag ervan om, het was voor hem onverteerbaar, onbegrijpelijk. Hij zei letterlijk: “dat ik op deze manier ontslagen ben kan ik niet verteren!”
Aan de hand van een emotionele schokbeleving, een gevoel, wordt automatisch opdracht aan het brein (biocomputer) gegeven dat er een levensgevaarlijk ‘brok’ dat men niet kan verteren z.s.m. verteerd moet worden. Er komen dus extra maagcellen bij die – net zoals bij de wolf – extra maagsappen produceren om dat brok z.s.m. te verteren. Deze extra cellen verhogen de kans op Jan’s overleving.
 
En deze extra (tijdelijke) supercellen noemen wij vanuit de oude perceptie/paradigma: kwaadaardige maagkanker, maagtumor.
 
Maar, wij zijn geprogrammeerd om te OVERLEVEN waardoor het voortbestaan van de soort gegarandeerd wordt. Ons brein kan geen verschil maken tussen echt en niet echt, tastbaar of niet tastbaar, virtueel, of denkbeeldig. Tussen dat echte botje in de maag van de wolf of dat denkbeeldige ‘botje’ in de maag van Jan. De tumorgroei is en blijft DE oplossing van ons brein om onze overlevingskansen te vergroten. Oftewel het is precies andersom dan wat wij hebben geleerd en geloofd vanuit onze reguliere medische zienswijze.
 
Alles in het leven en ook alles in ons lichaam is zinvol en intelligent. Want het leven wil alleen maar LEVEN!
Neem gerust een kijkje in de wereld van Biologika, De Nieuwe Medicina op www.biologikanederland.nl en leer de bio-logische samenhangen zodat ook jij je zo vrij en vredig kunt voelen zoals wij, als het om kanker, ziektes en pijn gaat.
Wil jij specifiek meer leren over kanker en wat kanker is, vanuit de perceptie van Moeder Natuur bekeken, voel je welkom op onze themadag ‘Gezonde kijk op kanker’! Meer informatie over deze unieke dag vind je hier.